Wydawca treści Wydawca treści

Wróć do pełnej strony
« Powrót

Projekt- Przemoc bez tajemnic- Zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałczu, Dolne Miasto 14a na spotkanie w dniu 5.12.2017r. o godz. 16.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w imieniu Gminy Miejskiej Wałcz realizuje projekt „Przemoc bez tajemnic" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

       Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
     W ramach realizacji projektu specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi zajęcia z uczniami szkół tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wałczu.  Organizujemy również spotkania dla rodziców uczniów szkół uczestniczących w projekcie ze specjalistami tj.

specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu, funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. 

        Drodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałczu, zapraszamy Państwa na spotkanie ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu oraz funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, które odbędzie się w SP Nr 5 Dolne Miasto 14a
w dniu 05 grudnia 2017 r. , od godz. 16.00 w sali nr 10
      
      Specjaliści poprowadzą spotkanie o tematyce:
  1. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapozna Państwa ze sposobami  rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz wiedzą na temat przemocy.          
  2. Kurator Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałczu zapozna Państwa z wiedzą z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w odniesieniu do przemocy w rodzinie.
  3. Funkcjonariusz policji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zapozna słuchaczy z rolą policji w sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie. Temat obejmie działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem: interwencja (w tym, jakie prawa ma ofiara), sporządzenie opisu zdarzenia, zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa, zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy. 
                                                                                                                    ZAPRASZAMY!!!