Aktualności Aktualności

« Powrót

Masz pomysł - złóż wniosek !!!

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.


Burmistrz Miasta Wałcz mając na uwadze rozwój aktywności lokalnej a także dbałość o partycypacyjny udział mieszkańców miasta w procesach decyzyjnych  daje mieszkańcom po raz kolejny możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, licząc  na to, że:
  • wzmocni wśród wałczan  postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto,
  • pokaże mieszkańcom Wałcza mechanizmy funkcjonowania miasta,
  • lepiej pozna potrzeby Wałczan
Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącym udział w projekcie budżetu obywatelskiego. 
 
 
Termin zgłaszania projektów:
17 lipca  2017 -  10 września 2017  
 
 
Do pobrania:

Zarządzenie nr 0050.1.100.2017 w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz na 2018 rok
Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Wałcz
Formularz zgłoszeniowy  (pdf)
Formularz zgłoszeniowy  (doc)
 - Karta do głosowania
 
Zapraszamy !

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.