Aktualności Aktualności

« Powrót

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy obiektu fizjograficznego z „jeziora Świdno" na „jezioro Zamkowe" zlokalizowanego na terenie miasta Wałcz. Konsultacje będą trwać do 29 sierpnia 2017r.  
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Wałcz do udziału w konsultacjach.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu formularza ankietowego-ankiety i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytanie:

Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy obiektu fizjograficznego
„JEZIORO ŚWIDNO" na „JEZIORO ZAMKOWE"?

Swoją opinię przy pomocy ankiety można wyrazić tylko jeden raz.
Na formularzu ankiety konsultacyjnej należy wpisać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z datą wypełnienia ankiety oraz złożyć własnoręczny podpis.
Formularz ankiety został udostępniony przez:
  • opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka „konsultacje społeczne";
  • umieszczenie w holu Urzędu Miasta Wałcz urny oraz wyłożenie obok niej ankiet.
Wypełniony formularz ankietowy - ankietę będzie można złożyć w Urzędzie Miasta Wałcz – urna, w kancelarii Urzędu pokój nr 7 lub przesłać podpisany i wypełniony scan ankiety na adres mailowy walcz@um.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl  w zakładce konsultacje społeczne,  pod adresem e-mail: walcz@um.pl lub pod nr telefonu 67 258 44 71 w.36.
 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.