Aktualności Aktualności

« Powrót

Konferencja dotycząca rewitalizacji

W dniu 14 marca br. w wałeckim ratuszu, odbyła się konferencja poświęcona tematyce rewitalizacji.

Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska, która wskazała przyczyny, dla których Miasto Wałcz wdrożyło procedurę opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, m.in. konieczność zajęcia się terenami zdegradowanymi z uwagi na niszczenie tkanki miejskiej i problemy mieszkańców, jak również możliwość pozyskania środków unijnych na zadania wskazane w programie rewitalizacji.
 
Dalszą część konferencji poprowadzili przedstawiciele firmy ATRIUM Grupa Doradcza z Poznania, którzy na zlecenie Gminy Miejskiej Wałcz opracowują Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz.
Przedstawiono prezentację, która zawierała podstawowe dane na temat procesu rewitalizacji, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rewitalizacji oraz wytycznymi dotyczącym tworzenia programów rewitalizacji, a także szczegółową analizę i diagnozę danych Miasta Wałcz, zgromadzonych na potrzeby stworzenia programu w aspektach społecznych i gospodarczych.
Poinformowano również o następnych działaniach, które zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie w naszym mieście, m.in. wizytach studyjnych, spacerach plenerowych czy też indywidualnych konsultacjach z interesariuszami.
 
Zgromadzeni na sali przedstawiciele zarządców nieruchomości, instytucji publicznych (m.in. pomocy społecznej, policji, powiatu, gmin), Radnych Miasta Wałcz oraz organizacji pozarządowych wyrażali swoje opinie na temat problematyki rewitalizacji i wskazywali na potencjalne zadania, które mogą zostać wykorzystane do wypracowania właściwych projektów rewitalizacyjnych.
 
Następna konferencja planowana jest na przełomie maja, w której firma ATRIUM Grupa Doradcza przedstawi mieszkańcom szczegóły Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz.
 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.