Aktualności Aktualności

« Powrót

GROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wydział Infrastruktury Miejskiej Gospodarki Komunalnej i Środowiska przypomina, że zgodnie  z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia miejsca na gromadzenie odpadów komunalnych na swoim terenie.  W przypadku braku możliwości wydzielenia takiego miejsca dopuszcza się skorzystania z terenów gminnych, po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji ustawienia pojemników z Urzędem Miasta Wałcz (Wydział Gospodarki Nieruchomościami).

Korzystający z terenu gminnego w celu gromadzenia na nim odpadów, zobowiązany jest do utrzymywania tego miejsca w należytym porządku i czystości.
 
Ponadto uprasza się mieszkańców o wrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników ponieważ w większości Wspólnot Mieszkaniowych zostały zdeklarowane odpady segregowane. GROMADZENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Wydział Infrastruktury Miejskiej Gospodarki Komunalnej i Środowiska przypomina, że zgodnie  z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia miejsca na gromadzenie odpadów komunalnych na swoim terenie.  W przypadku braku możliwości wydzielenia takiego miejsca dopuszcza się skorzystania z terenów gminnych, po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji ustawienia pojemników z Urzędem Miasta Wałcz (Wydział Gospodarki Nieruchomościami).

Korzystający z terenu gminnego w celu gromadzenia na nim odpadów, zobowiązany jest do utrzymywania tego miejsca w należytym porządku i czystości.
 
Ponadto uprasza się mieszkańców o wrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników ponieważ w większości Wspólnot Mieszkaniowych zostały zdeklarowane odpady segregowane.


 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.