Aktualności Aktualności

« Powrót

Finał akcji- Moje miasto bez elektrośmieci

Szkoła Podstawowa nr 5 przystąpiła do Ogólnopolskiego  programu  edukacyjnego ,,Moje miasto bez elektrośmieci", którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko. Program skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych i miał na celu podnoszenie świadomości, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W ramach jego realizacji przeprowadzono w świetlicy szkolnej  pogadanki na temat segregacji odpadów oraz  zorganizowano  zbiórkę niepotrzebnych elektrosprzętów.  Ponadto uczniowie klasy III d wraz z wychowawcą p. Martą Marynką Nowokuńską wykonali zabawki wykorzystując tylko surowce z odzysku.

Uczniowie naszej placówki  stanęli na wysokości zadania. Udało nam się zebrać 1042 kg  niepotrzebnych przedmiotów. Specjalny Fundusz Oświatowy  będący integralną częścią Ogólnopolskiego Programu, pozwolił nam na zebranie  1042 kuponów, które wymieniliśmy na nagrody rzeczowe i pomoce dydaktyczne. Dzięki uczestnictwu w tym programie uczniowie w  świetlicy szkolnej otrzymali  wygodną pufę, książki i artykuły papiernicze. Koordynatorem przedsięwzięcia i osobą odpowiedzialną za zorganizowanie zbiórki i odbioru  elektrosprzętu była pani Marta Szott.


 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.