Aktualności Aktualności

« Powrót

Ekonomia społeczna na VII Targach Pracy w Wałczu

W dniu 7 kwietnia w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 2 odbyły się VII Targi Pracy organizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Szczecinie. Partnerami tego przedsięwzięcia byli:  Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu, Zachodniopomorska Komenda OHP W Szczecinie oraz SZOWES  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla  regionu szczecineckiego.
W tegorocznych Targach udział wzięło łącznie 46 wystawców, w tym: 9 agencji zatrudnienia, 19 pracodawców krajowych, a także 9 szkół oraz 9 instytucji. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły skorzystać w sumie z 2508 ofert zatrudnienia. Szkoły dysponowały 12 ofertami pracy, Instytucje poszukiwały 12 pracowników, agencje zatrudnienia oferowały 2210 miejsc pracy, pracodawcy krajowi poszukiwali  274 kandydatów na wolne stanowiska pracy. W trakcie trwania Targów pracownicy OWES dla regionu szczecineckiego przeprowadzili odrębne  warsztaty, w trakcie których zaprezentowano możliwości zakładania spółdzielni socjalnej oraz tworzenia własnego miejsca pracy.
Uczestnicy mogli skorzystać także z bezpłatnych porad Dietetyka Medycznego – mgr Patrycji Sankowskiej. Stowarzyszenie Kobiet  Ziemi Wałeckiej „AMAZONKI" służyło swoją wiedzą oraz doświadczeniem   w zakresie profilaktyki raka piersi, natomiast dzięki uprzejmości  Państwowej Straży Pożarnej   w Wałczu osoby zainteresowane mogły nabyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.