Aktualności Aktualności

« Powrót

Doprecyzowanie komunikatu w sprawie pomocy materialnej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 sierpnia 2017 r. dot. pomocy dla osób poszkodowanych w ostatnim czasie przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne Urząd Miasta Wałcz doprecyzowuje:
 
  1. Pomoc jest udzielana w celu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
  2. Zasiłki w kwocie do 6 tyś. zł. są przeznaczone dla osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie rudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
  3. Pomoc na remont lub odbudowę budynków jest przeznaczona dla budynków lub lokali mieszkalnych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi.
 
Jednocześnie informujemy, że w/w formy pomocy nie są przeznaczone na usuwanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne nie będące klęskami żywiołowymi. Pomoc finansowa za szkody tego typy udzielana jest na zasadach ogólnych tzn. przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego za pośrednictwem Urzędu Miasta Wałcz. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz (p. 114).

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.