Aktualności Aktualności

« Powrót

Debata pt. Jestem dzieckiem. Mam prawo do

„Jestem dzieckiem. Mam prawo do …"

30 listopada 2017 roku odbyła się w naszej szkole debata poświęcona prawom dziecka. Oprócz naszej młodzieży wzięła w niej udział grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, a także podopieczni Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu. W spotkaniu uczestniczył także starosta powiatu wałeckiego p. Bogdan Wankiewicz, kuratorzy sądowi p. Marzena Boczkowska i p. Eliza Rutkowska, psycholog p. Małgorzata Wojsznarowicz, policjant KPP w Wałczu p. Mariusz Szydłowski oraz zastępca przewodniczącej Rady Rodziców p. Agnieszka Klem.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przygotowanych przez młodzież
z obydwu szkół bardzo ciekawych, zmuszających do dyskusji i refleksji, prezentacji multimedialnych. Uczniowie z Chwiramu zaprezentowali pracę na temat praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Nasi uczniowie zajęli się zagadnieniem naruszania praw dziecka we współczesnym świecie. Prace uczniów były wstępem do debaty, którą poprowadziła p. pedagog Barbara Frejmut. Aktywność jej uczestników, zarówno młodzieży jak i zaproszonych gości, świadczy o dojrzałości i dużym zainteresowaniu omawianym tematem i jego ciągłej aktualności.

Na zakończenie debaty każdy z jej uczestników miał możliwość dokończenia zdania, które było tematem spotkania „Jestem dzieckiem. Mam prawo do…" Wszyscy otrzymali także karteczki, na których znajdowały się znane cytaty wybitnego pedagoga i obrońcy praw dziecka Janusza Korczaka.

Debata ta była kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu „Młody Obywatel".

Nad przygotowaniem debaty czuwały panie Agnieszka Manyś i Maria Ferenc.

Notatkę opracowała p. Maria Ferenc, zdjęcia Grzegorz Mucowski.


Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.