Drodzy Mieszkańcy Wałcza

Posiedzenia SGPW w dniu 20 lutego 2015 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego Bogusława Towalewska. Przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie a w tym m.in.

CZYTAJ

X-lecie TKKF w Wałczu

Wałeckie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF „Sokół" świętowało X-lecie swojego istnienia. W dniu 20 lutego br. w MOSiR spotkało się około czterdziestu osób

CZYTAJ

Czasowe Miejsce Pobytu dla osób Doznających Przemocy w Rodzinie

16 lutego w Wałczu nastąpiło oficjalne otwarcie Czasowego Miejsca Pobytu

CZYTAJ


Dla biznesu

Prezentujemy Wałeckie przedsiębiorstwa

W grudniu prezentujemy Państwu firmę Transport i Spedycja Ireneusz Kowalczyk. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością firmy

CZYTAJ

Nowy okres programowania unijnego na lata 2014–20

Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe, pragnące ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-20

CZYTAJ


Ogłoszenia

Konkurs na realizację zadań

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

CZYTAJ

Konkurs na realizację zadań

z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2015

CZYTAJ

Konkurs na realizację zadań

z zakresu kultury i sztuki w roku 2015

CZYTAJ

Konkurs na realizację zadań

z zakresu: Organizacja programów edukacyjnych mających na celu promocję aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież w roku 2015

CZYTAJ

Konkurs na realizację zadań

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2015

CZYTAJ

Zapraszamy do zakupu nieruchomości

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz

CZYTAJ


Załatw sprawę w urzędzie Załatw sprawę w urzędzie

Udostępniamy Państwu karty spraw, dzięki którym mają Państwo możliwość zapoznania się ze sposobem załatwiania spraw oraz pobrania aktualnych wniosków i dokumentów.