Drodzy Mieszkańcy Wałcza

Podziękowania dla Stowarzyszenia "SOS"

W dniu 22 stycznia br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się spotkanie Pani Bogusławy Towalewskiej Burmistrza Miasta Wałcz oraz Pani Joanny Rychlik – Łukasiewicz z członkami Stowarzyszenia "SOS" na rzecz Rodzin i Osób Wymagających Pomocy.

CZYTAJ


Dla biznesu

Prezentujemy Wałeckie przedsiębiorstwa

We wrześniu prezentujemy Państwu firmę Agencja Handlowa BAZA s.c.. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością firmy

CZYTAJ

Nowy okres programowania unijnego na lata 2014–20

Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe, pragnące ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-20

CZYTAJ


Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

CZYTAJ

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2016/ Podniesienie poziomu wyszkolenia drużyny seniorskiej w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgow

CZYTAJ

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2016.

CZYTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2016 rok.

CZYTAJ

Zapraszamy do zakupu nieruchomości

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz

CZYTAJ


Załatw sprawę w urzędzie Załatw sprawę w urzędzie

Udostępniamy Państwu karty spraw, dzięki którym mają Państwo możliwość zapoznania się ze sposobem załatwiania spraw oraz pobrania aktualnych wniosków i dokumentów.